zpět

Komunikujte s úřady elektronicky

O příspěvek pro solidární domácnost lze žádat pouze s NIA

Česká republika nabízí elektronickou službu Identita občana (někdy také označovanou zkratkou NIA), která vám umožní spoustu věcí zařídit elektronicky, přímo z vašeho mobilu nebo počítače.

Je možné, že tuto službu už máte zřízenu. Některé české banky tuto službu zřizují, když si u nich otevřete účet. Pokud vaše banka poskytuje Bankovní identitu (BankID), máte vyhráno. Bez návštěvy úřadu tak budete moci vyřídit některé záležitosti např. na Úřadu práce ČR, třeba požádat o příspěvek pro solidární domácnost.

Které banky poskytují Bankovní identitu?

V současné době poskytují Bankovní identitu a tím i elektronickou Identitu občana tyto banky:

Jaké jsou další možnosti, jak si zřídit Identitu občana?

Pokud nemáte účet u banky, která podporuje Bankovní identitu, nejjednodušší způsob je využít Mobilní klíč eGovernmentu. Tuto možnost pro získání identity mohou využít i klienti, kteří mají zřízenu datovou schránku, nemusí nikam chodit, vše zařídí vzdáleně prostřednictvím mobilního telefonu.

Pro zřízení Identity občana, který dosud nemá žádnou z identit (BankID, Datová schránka, MojeID), prostřednictvím Mobilního klíče eGovernmentu, bude stačit stažení aplikace a jedna návštěva [CzechPointu](https://www.czechpoint.cz/https://www.czechpoint.c. Celý proces netrvá více než 10 minut.

Všechny možnosti, jak získat Mobilní klíč eGovernmentu, jsou představeny na videu. Kompletní popis, včetně návodů, najdete na webu [https://chciidentitu.cz].

Případně si můžete si Identitu občana zřídit u některého z následujících poskytovatelů:

Přihlásit se k Identitě občana můžete také tehdy, pokud máte obdobnou službu zřízenu v jiném státě EU.